Asian handicap odds en ny form av betting

Att spela på Asian handicap innebär att man spelar på utfallet av en specifik match, samt med hur många mål den aktuella matchen vinns med. Genom att spela på den här typen av odds kan man inte bara vinna eller förlora, man kan också få tillbaka delar av, eller hela, det satsade beloppet.

Omtyckt typ av odds

Asian handicap är en relativt ny form av odds på sport, vanligtvis fotboll. Den här typen av spel har blivit väldigt omtyckt av svenska spelare på senare tid. Denna typ av odds finns i väldigt många olika variationer. I regel fungerar det som så att spelaren sätter till exempel 1,5 mål som sitt odds. I praktiken innebär detta att det finns två möjliga utfall, nämligen en vinst eller en förlust - ganska enkelt.

Det är alltså omöjligt att vinna på ett oavgjort resultat med den här typen av spel. Man har också möjlighet att använda sig av två olika Asian handicap under ett och samma spel. Det betyder att man kan få tillbaka halva, eller till och med hela, beloppet i intervallen mellan de två handikappen.

Uppkomsten av spelformen

Den här spelformen har sitt ursprung från Sydostasien, och det var en journalist vid namn Joe Saumarez Smith som myntade den nuvarande termen. Den blev till genom att en bookmaker bad honom att översätta den lokala vadslagningsmetoden, som kallades hang cheng.

Den här formen av handikapp uppstod när europeisk fotboll blev ett populärt mål för vadslagning i Asien. Man gillade dock inte att matcherna kunde bli oavgjorda, och det var då som spelformen föddes. Med den här typen av odds tog man alltså helt enkelt bort det oavgjorda alternativet, och ger istället spelaren möjligheten av få tillbaka delar av, eller hela, det satsade beloppet.

Lära sig att använda Asian handicap

Vid en första anblick då en spelare börjar skrapa på ytan av de olika reglerna och förutsättningarna för den här vadslagningsformen så kan det verka väldigt invecklat och rent av svårt att lära sig. Faktum är dock att det här är en väl använd typ av vadslagning som är en mycket omtyckt - och ofta lukrativ - metod som ofta tillämpas av erfarna spelare.

Om man lägger ner lite tid på att lära sig de olika varianterna som erbjuds, samt vad de innebär rent praktiskt, så kan den här vadslagningsmetoden komma att bli mycket givande.