Det finns idag mängder av olika hasardspel förutom slots. Ett exempel är det livliga och roliga spelet Craps. Craps har en väldigt oklar historia vilande bakom sig. Det är svårt att säga säkert vart spelet kommer ifrån samt även när det började spelas. Det ända man kan säkerställa är att det spelats sedan en lång tid tillbaka och att man tror att spelet har sitt ursprung i England, men om spelets historia har sin början på 1100-, 1200- eller 1300-talet finns det heller ingen klar uppfattning om.

Dock kan man se senare i tiden att de första stegen till hur dagens craps ser ut togs då spelet 'Hazard' blev mycket populärt i England. Spelet gick då ut på att få fem eller nio på de två tärningarna som man kastade. Uppstod någon annan summa förlorade spelaren den insatts som lagts. Det var dock inte förrän när spelet, efter det, spred sig till Frankrike som dem riktigt stora liknelserna med dagens Craps började uppstå. Av den anledning spekuleras det mycket om att spelet egentligen har sitt ursprung i Franrike och inte England, det vill säga för att likheterna är för få från de spel som först spelades i England.

När spelet först uppkom i England och Frankrike, var det sämsta man kunde få på tärningarna ett par i ettor. Detta kallades Crabs, vilket man idag tror kan vara ursprunget till spelets nuvarande namn Craps. Men det finns även en annan teori, en teori om att spelets namn kommer från det franska ordet Crapaud vilket betyder padda. Man menade då att namnet syftade på hur spelarna såg ut när de kröp ihop på huk tätt intill varann medan tärningarna kastades på marken emellan dem och att namnet vart kvar sedan dess. Som ni hör är även historien bakom spelets namn väldigt oviss och otydlig.